Portfolio

Joulz

Werkzaamheden

Bij Joulz heb ik verschillende teams gecoacht omtrent compliance en proactieve veiligheid.Teams van Joulz werken vaak in complexe situaties onder gevaarlijke omstandigheden aan het gas- en electriciteitsnet. Met enige regelmaat werd bewust en onbewust afgeweken van de afgesproken regels. Bijvoorbeeld omdat de alternatieve werkwijze, op basis van ervaring, als veiliger en kwalitatief beter gezien werd. Door het bespreken van de dilemma’s, waar deze op gebaseerd zijn, zijn er concrete acties afgesproken om rule-breaking te stoppen.

Andere cases

2022-01-04T11:38:14+01:00

Vopak

Voor Vopak was ik projectmanager Implementatie WM-vergunning. Voor de implementatie van de Wet Milieubeheer Vergunning (Wet Milieubeheer) heb ik de [...]

2022-01-04T11:38:45+01:00

Eneco Holding

Voor de Directeur Corporate Internal Audit van Eneco Holding ondersteun ik het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van diverse SHE-gerelateerde [...]

2022-01-04T11:39:17+01:00

Joulz

Bij Joulz heb ik verschillende teams gecoacht omtrent compliance en proactieve veiligheid.Teams van Joulz werken vaak in complexe situaties onder [...]